FILIPINO 

Dahil Sa Anak 

(impormasyon)

Ang akdang "Dahil sa anak"
Si Manuel na anak ni Don Arkimedes ay nagkaroon ng
suliranin nang ibigin niya si Rita
na anak na isang labandera ngunit nakapagtapos naman sa
Normal School at nakapagturo sa paaralang-bayan.
Lingid sa kaalaman ng Don ang pag-iibigan ng dalawa.
Nang magbunga ang kanilang pagmamahalan,ninasa nilang magpakasal upang mabigyan ng pangalan ang sanggol.
Naisip ni Manuel na hingan ng tulong ang kanyang maing
si Don Cristobal na pinsan ng kanyang ama.
Pumayag naman ito ngunit sa pakikipag-usap nito sa kanyang pinsan,
sinabi sa kanya ni Don Arkimedes
na mula raw nang sandaling gumawa ng napakalaking kasalanan
si Manuel itinakwil na niya ito kahit na
nag-iisang anak lamang ito.
Ngunit,dahil sa matalinong paaralan ng pakikipag-usap ni Don Cristobal,
napaglubag niya ang kalooban ng kanyang pinsan na nagpapasalamat pa sa kanya.
Bago umalis,ipinagbilin pa ni Don Arkimedes na kung makikita niya
si Manuel,sabihing gusto niya itong makausap.
Tinawag naman ni Don Cristobal si Manuel ngunit sa pag-uusap ng
mag-ama,nagmatigas si Don Arkimedes sa pag0ayaw niyang pakasal ito kay Rita.
Gayunman,sinabi ni Manuel na sa ayaw at sa gusto ng ama
tutuparin niya ang kanyang pangako kay Rita na sila'y magpapakasal.
Muling,nag-usap ang mag-amain. Umisip sila ng paraan upang
mabago ang pasya ni Don Arkimedes. Nang mabuo na nila ang paraan
na inaakala nilang siyang makalulutas ng suliranin,kinausap nila si Rita
at ang ale nitong si Aling Sidora. Inilahad ng dalawa kung paano makikipag-usap
ang mag-ale kay Don Arkimedes.


A. Pananaw Klasisismo 

Isang pilosopiya sa sining at buhay ang klasisismo.
Ang mga kauna-unahang klasisista ay ang mga unang griyego;
pagkatpos ay ang mga Romano;sinundan ng mga bagay na
maayos, balanse, at simple.
Maituturing na ang mga akdang klasisismo ay nagtataglay
ng katangiang malinaw, marangal, payak, matimpi, obhetibo,
magkasunud-sunod, at mayroong hangganan.


B. Ang pagtatalo 
Ang pagtatalo ay isang mabisang paraan ng pakikipagtalastasan
ang pakikipagtalo ay higit pang mabisang paraan.
Nalilinang sa pakikipagtalo ang kakayahang mangatwiran
at manghikayat sa matagal at maayos na pakikipagtalakayan.
Mga Hangarin ng Pananalumpati

  Mga katangiang dapat taglayin ang proposisyong napili,ito ay ang mga sumusunod;
 1. 1.Ang proposisyon ay dapat walang kinikilingan - 2.Ang paksa ay hindi dapat gaanong malawak o makitid.
  3.Ang paksa ay dapat na napapanahon.
  4.Ang mga katunayang ihaharap ay dapat na makatotohan.
  5.Ang paksang pagtatalunan ay dapat na nasa interes ng mga makikinig.
  6.Ang paksa o bawat panig ay hindi pa nabibigyang-pasya.
  7.Ang pagtatalunan ay dapat na kaakit-akit. 
 2. PAGBUO NA BALANGKAS NG PAKIKIPAGTALOSa anumang sining ng pakikipagtalastasan makabubuti kung gagawa ng isang
  balangkas upang mayiyak na maging malinaw ang apapahayag.
  Sa sining ng pakikipagtalo,ang balangkas ay dapat magkaroon ng mga sumusunod:
 3. 1.)Panimula- -Dito dapat ilahad ang importasya ng problema ng pagtatalo. Dito linilinaw ang termino o mga katawagang mahirap unawain.
 4. 2.)Patotoo- -Sa bahaging ito iwasan ang elaborasyon o hindi kailangang paliwanag.
 5. - -Ang bahaging ito ay nakasalalay sa sasabihin ng katunggali.-4.)Konklusyon- -Sa bahaging ito nilalagom ang pangunahing puntos ng patoo,ikaw ay nasa panig ng sang-ayon o salungat.