FILIPINO 

Ang Ningning At Ang Liwanag 
Emilio Jacinto


ng akdang "Ang ningning at ang Liwanag"
Ang ningning ay nakasisilaw at nkakasisira ng paningin.
Ang liwanag ay kinakailangan ng mata,
upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay.
Ang bubog kung tinatamaan ng nagaapoy na sikat ng araw
ay nagniningning;ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot.
Ang ningning ay madaya.
Ating hanapin ang liwanag,tayo'y huwag mabighani sa ningning.
Sa katunayan ng masamang naugalian:Nagdaraan ang isang
karwaheng maningning na hinihila ng kabayong matulin.
Tayo'y nagpupugay at ang isasaloob ay mahal na tao ang nakalulan.
Datapwa'y marahil naman ay isang magnanakaw;marahil sa ilalim ng
kanyang ipinagtatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay
ay natatago ang isang pusong sukaban.

A. SANAYSAY 

Ang sanaysay ay isang uri ng panitikang nasusulat sa anyong tuluyan
na karaniwang pumapaksa sa mga kaisipan at mga bagay-bagay na sadyang
kapupulotan ng aral at aliw ng mga mambabasa.


B. Katangian Ng Sanaysay 
1.)Makabuluhan Ang Paksa maaring panrelihiton,panlipunan,
pangkaugalian,pangkabuhayan,pang-edukasyon,at iba pang paksa.
2.)May Kaisahannauukol sa isang paksa
ang dapat talakayin at sunud-sunod ang paghahanay ng kaisipan.
3.)Tamang Pananalitatama ang salitang ginagamit ayon
sa paksang inilalahad.
4.)Makatawag Pansin Ang Pamamaraan
inilalahad sa parang masining ang simula,gitna,at wakas.